Diarienummer STN-1144/2017
Titel Revisionsrapport - Granskning av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet
Startdatum 2017-10-19
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport samt skrivelse rörande granskning av upphandling och inköp 2017-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisionsrapport - Granskning av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet 2017-10-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på revisionsrapport - Granskning av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet 2017-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 november 2017 - Rapport samt skrivelse rörande granskning av upphandling och inköp 2017-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Svar på revisionsrapport - Granskning av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på revisionsrapport - Granskning av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet 2017-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till revisionen 2017-12-15 Utgående