Diarienummer STN-1141/2017
Titel Upphandling - Ramavtal för löpande mark- och anläggningsarbeten ref nr 2017-146
Startdatum 2017-10-18
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument avseende mark- och anläggningsarbeten ref.nr:2017-146 2017-10-19 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument Mark- och anläggningsarbete ref.nr:2017-146 2017-11-09 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 16 november 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument avseende mark- och anläggningsarbeten ref.nr:2017-146 2017-11-16 Upprättat Sekretess
Godkännande av upphandlingsdokument avseende Upphandling - Mark- och anläggningsarbeten ref nr 2017-146 2017-11-21 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument Mark- och anläggningsarbete ref.nr:2017-146 2017-11-30 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 7 december 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument avseende Upphandling - Mark- och anläggningsarbeten ref nr 2017-146 2017-12-07 Upprättat Sekretess