Diarienummer STN-1132/2017
Titel Internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Risk- och väsentlighetsanalys 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och internkontrollplan expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-23 Utgående
Internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet