Diarienummer STN-1083/2017
Titel Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan!
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2017-10-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2017-10-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2018-02-01 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2018-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2