Diarienummer STN-1080/2017
Titel Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-02
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2017-10-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut 2017-10-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på medborgarförslag 2017-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-12-15 Utgående
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten 2018-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2