Diarienummer STN-1078/2017
Titel Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-11-23 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 549 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3