Diarienummer STN-1076/2017
Titel Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2017-10-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till förslagsställaren och kommunstyrelsen 2018-02-23 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundby 2018-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2