Diarienummer STN-1056/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin
Startdatum 2017-09-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin 2017-09-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-22 Utgående