Diarienummer STN-1052/2017
Titel Investeringsprojekt 90036 - Tulegatan etapp 3
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Investeringsprojekt 90036 - Tulegatan etapp 3 - slutrapportering 2017-09-27 Utgående Visa fil
1, 2
Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt 90036 - Tulegatan etapp 3 2017-09-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Investeringsprojekt 90036 - Tulegatan etapp 3 - slutrapportering 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Rapport och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående