Diarienummer STN-0978/2017
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-09-06
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förtydligande - Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018 2017-09-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet