Diarienummer STN-0977/2017
Titel Remiss - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby
Startdatum 2017-09-06
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndes svar 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till Kommunstyrelsen 2017-09-22 Utgående