Diarienummer STN-0973/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Startdatum 2017-09-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och nämndens yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-25 Utgående