Diarienummer STN-0936/2017
Titel Investeringsprojekt 90473 Brotorp
Startdatum 2017-08-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Investeringsprojekt 90473 Brotorp - Slutrapportering 2017-08-30 Utgående Visa fil
1, 2
Återrapportering av genomförande av investeringsprojektet 90473 Brotorp 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Investeringsprojekt 90473 Brotorp - Slutrapportering 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Rapport och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående
Överenskommelse om övertagande av allmänna anläggningar Brotorp Etapp B, projekt 90473 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet