Diarienummer STN-0903/2017
Titel Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142
Startdatum 2017-08-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142 2017-08-23 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument inkl bilagor till annonsering 2017-08-23 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 31 augusti 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142 2017-09-01 Upprättat Sekretess
Tilldelningsbeslut 2017-10-27 Upprättat Sekretess
Upphandlingsprotokoll 2017-10-27 Upprättat Sekretess
Avbrytande av upphandling 2017-11-10 Upprättat Sekretess