Diarienummer STN-0879/2017
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-10
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet