Diarienummer STN-0803/2017
Titel Remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
underrättelse om samråd för detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-01-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2018-02-21 Utgående