Diarienummer STN-0802/2017
Titel Remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Svar angående begäran om förlängd svarstid för remitterade detaljplaner - Fröfjärden 3 och Freden större 14 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällväge 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2018-03-22 Utgående