Diarienummer STN-0800/2017
Titel Remiss - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, centrala Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Svar på remiss - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående