Diarienummer STN-0783/2017
Titel Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2017-123 (Avbruten upphandling)
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-13
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2017-123 2017-09-26 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning 2017-09-27 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2017-123 2017-10-25 Upprättat Sekretess
Avbruten upphandling - Ref nr. 2017-123 2018-01-11 Utgående Sekretess