Diarienummer STN-0782/2017
Titel Remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss "Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen" 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-29 Utgående