Diarienummer STN-0775/2016
Titel Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort
Startdatum 2016-07-01
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-07-01 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-01-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 275 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2