Diarienummer STN-0754/2015
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg
Startdatum 2015-06-03
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-18
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Programsamråd, detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg. Svar senast 6 juli för expediering till KS. 2015-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remiss - Programsamråd, detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2015-06-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expedierat underlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 augusti 2015 till planenheten. 2015-07-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 augusti 2015 - Remiss - Programsamråd, detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2015-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-03-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Underlag expedierat 2016-05-06 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Svar på remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat 2016-05-20 Utgående
Svar på remiss - underrättelse om granskning för detaljplan för returpark inom Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbybergs stad. 2016-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rättelse av underrättelse om granskning för Gulmåran 1 i Sundbybergs stad 2016-11-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2016-12-16 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2