Diarienummer STN-0730/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Öppen vägg NU
Startdatum 2017-06-19
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-30
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument