Diarienummer STN-0716/2016
Titel Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker
Startdatum 2016-06-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2016-06-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-06-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-01-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 273 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2