Diarienummer STN-0715/2016
Titel Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning
Startdatum 2016-06-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2016-06-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-06-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-01-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och svar expedierat till förslagsställaren 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 272 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2