Diarienummer STN-0684/2017
Titel Upphandling avseende smarta papperskorgar, ref.nr: 2017-115
Startdatum 2017-06-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende smarta papperskorgar, ref.nr: 2017-115 2017-11-10 Utgående Sekretess
Upphandlingsdokument - Upphandling av smarta papperskorgar ref. nr. 2017-115 2017-11-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling avseende smarta papperskorgar, ref.nr: 2017-115 2017-12-14 Upprättat Sekretess