Diarienummer STN-0684/2016
Titel Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge
Startdatum 2016-06-09
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge. Svar senast den 1 juli. 2016-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Svar på remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2016-06-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2016-08-11 Utgående
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet § 119 2016-08-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 augusti 2016 - Svar på remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2016-08-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat 2016-08-26 Utgående
Särskilt yttrande från C, MP, M, KD, L samt S och V 2016-08-30 Inkommande Visa dokumentet
Underrättelse om granskning för Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-01-18 Utgående
Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande från Vänsterpartiet § 3 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Svar på remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande från Socialdemokraterna 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående