Diarienummer STN-0674/2016
Titel Remiss - Detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg
Startdatum 2016-06-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-22
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss- Samråd om detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2016-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Svar på remiss - Samråd om detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2016-06-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2016-07-08 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 augusti 2016 - Svar på remiss - Samråd om detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2016-08-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat 2016-08-26 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för Lådmakaren 3 och 4, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar - Detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Socialdemokraternas skrivelse 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Underrättelse om laga kraft för Lådmakaren 3 och 4, Sundbyberg 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2