Diarienummer STN-0658/2017
Titel Remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-19
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till yttrande över remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om inrättande av Råstasjöns naturreservat 2018-01-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5