Diarienummer STN-0648/2017
Titel Remiss - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om utställning för detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse - yrkande 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående