Diarienummer STN-0626/2017
Titel Remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-26
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-17
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3