Diarienummer STN-0623/2017
Titel Remiss - Samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-23
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-16
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-12-15 Utgående
Underrättelse om laga kraft för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2018-05-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3