Diarienummer STN-0616/2017
Titel Investeringsprojekt 90577 - Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3
Startdatum 2017-05-23
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Investeringsprojekt nr 90577 för Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om att påbörja förstudie 2017-05-23 Utgående Visa fil
1, 2
Förstudie Kyrkogårdsvägen etapp 1 - 170523 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Investeringsprojekt nr 90577 för Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om att påbörja förstudie 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Investeringsprojekt 90577 - Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om godkännande av förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förstudie för Investeringsprojekt 90577 - Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 2018-01-25 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Centerpartiets, moderaternas, liberalernas, kristdemokraternas, miljöpartiets, socialdemokraternas och vänsterpartiets skrivelse 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Investeringsprojekt 90577 - Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om godkännande av förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet