Diarienummer STN-0583/2017
Titel Remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-17
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4