Diarienummer STN-0537/2016
Titel Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen
Startdatum 2016-05-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen 2016-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-05-12 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen 2016-08-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till ordförandes svar på medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen 2016-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-10 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och brev expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-03-28 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2