Diarienummer STN-0536/2016
Titel Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan
Startdatum 2016-05-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan 2016-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-05-12 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag på ordförandes svar på Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-03-14 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-03-28 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan. 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2