Diarienummer STN-0522/2017
Titel Investeringsprojekt 90558 - samlad driftdepå
Startdatum 2017-05-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behovsanalys - driftdepå och växthus 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Investeringsprojekt nr 90558 för samlad driftdepå - beslut om att påbörja förstudie 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse - yrkande 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Investeringsprojekt nr 90558 för samlad driftdepå - beslut om att påbörja förstudie 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet