Diarienummer STN-0513/2017
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-30
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Nämndens svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och nämndens svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-25 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan Orgeln 7, Sundbyberg 2017-12-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande av detaljplan för Orgeln 7, centrala Sundbyberg 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2018-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2