Diarienummer STN-0512/2017
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet