Diarienummer STN-0498/2017
Titel Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar januari till april 2017 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar januari - april 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar januari till april 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 2017-08-18 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 2017-08-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Godkännande av stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar i samband med verksamhetsberättelse 2017 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar i samband med verksamhetsberättelse 2018-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Godkännande av stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar i samband med verksamhetsberättelse 2017 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet