Diarienummer STN-0496/2017
Titel Remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-03
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-09 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-10-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3