Diarienummer STN-0488/2017
Titel Beslut att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 2017
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-09
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslut att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 2017-04-25 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Beslut att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om rätt att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Beslut om rätt att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet