Diarienummer STN-0452/2017
Titel Motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-04-19
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av "Motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)" till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande 2017-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss "Motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)" 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse - yrkande 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över remiss "Motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)" 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-22 Utgående