Diarienummer STN-0450/2016
Titel Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbyberg stad
Startdatum 2016-04-22
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-25
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbyberg stad 2016-10-25 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till villkor och regler för boendeparkering i Sundbyberg stad 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbyberg stad 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Antagna regler och villkor för boendeparkering i Sundbybergs stad, gäller från och med 1 juli 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Upphävande av beslut - protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 §111 (STN-0740/2017) 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-08-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till nya regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Regel och villkor för boendeparkering i Sundbyberg, gällande från 1 september 2016 2017-09-08 Upprättat Visa dokumentet
Centerpartiets, Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets skrivelse - yrkande 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Regler för boendeparkering i Sundbybergs stad, antagna vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018-01-15 Inkommande Visa dokumentet