Diarienummer STN-0449/2016
Titel Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2016-04-22
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-18
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut om remiss 2016-04-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Sändlista - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stads 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad till ärende STN-0449/2016 - justering av layout 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut om remiss 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Missiv- Remiss av mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Remissversion av Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Remissversion av Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad expedierat enligt sändlistan 2017-05-04 Utgående
Underlag till förskolenämndens sammanträde den 22 maj - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underlag till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj - Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 582978_2_0 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads cykelråds svar på remiss 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Synpunkter från DHR Sundbybergsavdelning 2017-05-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 - Svar på remiss - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag från äldrenämnden ang Yttrande över remiss Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - STN-0449/2016 2017-06-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss från Sollentuna kommun 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens beslut 15 juni 2017 - Yttrande över remiss - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad. Ärendenummer: 71296 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remissvar från Sundbybergs stads hus AB 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande gällande Mobilitetsprogram för Sundbybergs Stad Storstockholms brandförsvar 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-06-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads pensionärsråds svar på remiss om mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Yttrande över remiss "Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad" 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande Trafikverket Mobilitetsprogram Sundbyberg 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Stockholms stad 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande från Cykelfrämjandet i Storstockholm 2017-07-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut inför antagande 2017-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse för mobilitetsprogram 2017-10-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll över större förändringar i mobilitetsprogrammet efter remiss 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från socialdemokraterna 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut inför antagande 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag inför beslut i kommunfullmäktige expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-22 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 507 2018-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2
För kännedom - Mobilitetsprogram publicerat under styrande dokument på stadens hemsida 2018-02-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad, antaget av kommunfullmäktige den 19 december 2017 § 507 2018-04-18 Upprättat Visa dokumentet