Diarienummer STN-0444/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22
Startdatum 2017-04-18
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22” till social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-04-18 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-06-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3