Diarienummer STN-0427/2017
Titel Tertialrapporter 2017
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar tertialrapport 1 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och tertialrapport expedierat till kommunstyrelsen. 2017-05-30 Utgående
Anvisningar tertialrapport 2 2017 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 2 med delbokslut 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 2 med delbokslut 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och tertialrapport 2 expedierad till Kommunstyrelsen 2017-09-22 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3