Diarienummer STN-0417/2017
Titel Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-04-07
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-06
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underlag expedierat till kommunstryelsen 2017-04-20 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - svar på remiss - planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2017 rörande fastställande av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3