Diarienummer STN-0402/2017
Titel Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar.
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Fråga om handläggningen av ärendet 2017-05-30 Utgående PUL
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på medborgarförslag 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-10-26 Utgående
Fråga och svar angående nämndens beslut om medborgarförslaget 2017-10-31 Utgående PUL
Medborgarförslag STN-0402/2017 2017-10-31 Utgående PUL
SV: Medborgarförslag STN-0402/2017 2017-10-31 Inkommande Visa dokumentet
SV: Medborgarförslag STN-0402/2017 2017-10-31 Utgående PUL
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 544 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3