Diarienummer STN-0401/2017
Titel Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagsställare 2017-04-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till ordförandes svar på medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen och förslagsställaren 2017-09-22 Utgående
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 543 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3